Over Clavis

Doel

Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst is opgericht in 1983 en stelt zich ten doel het uitgeven en doen uitgeven van publicaties op het gebied van de middeleeuwse architectuur, de beeldende kunst en de kunstnijverheid.

De uitgaven van Clavis zijn peer reviewed door een hooggekwalificeerde redactie die alle takken van de kunstgeschiedenis bestrijkt.

Naam en logo

Het woord 'clavis' betekent sleutel. Publicaties van Clavis bieden een sleutel tot de kennis van de middeleeuwse kunstgeschiedenis.

Het logo van onze stichting is een transcriptie van het zegel van het kapittel van Sint-Servaas. De sleutel is het voornaamste attribuut van deze Maastrichtse heilige. Volgens zijn heiligenleven ontving Servaas in Rome een sleutel uit handen van Sint-Pieter, waarmee de heilige over sleutelmacht beschikte. Dat is de macht om te binden en te ontbinden, zowel hier als in het hiernamaals. Een centrale, goddelijke macht, die op alle levenssferen betrekking heeft.

De sleutel die hierbij is afgebeeld behoort sinds mensenheugenis tot de schat van het kapittel van Sint-Servaas. Volgens de overlevering zou dit de sleutel zijn die Servaas van Sint-Pieter heeft gekregen. Het object dateert uit het begin van de negende eeuw.

Bestuur en redactie

  • dr. Wendelien van Welie (voorzitter)
  • dr. Emanuel Klinkenberg (secretaris)
  • Harmen Spreen (penningmeester)
  • Mathilde van den Bosch RMA (bestuurslid)
  • Mirelle Nunes MA (bestuurslid)
  • dr. Jos Stöver (bestuurslid)
  • Jip van Reijen RMA (bestuurslid)
  • drs. Raphaël Rijntjes (bestuurslid)
  • dr. Jeroen Westerman (bestuurslid)