Clavis als culturele ANBI

anbi.png

Clavis Publicaties is een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat er voor sponsoren, donateurs en eenmalige schenkers aantrekkelijke belastingvoordelen gelden. Neem voor meer informatie contact op met Aart Mekking, voorzitter Clavis: info@clavis-publicaties.nl.

Weergave van de officiële naam en de publieksbekende naam

Officiële naam: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst

Publieksbekende naam: Clavis Publicaties

KvK nummer: 41180680

Contactgegevens

Clavis Publicaties
Postbus 1521
3500 BM UTRECHT

info@clavis-publicaties.nl 
www.clavis-publicaties.nl

Doelstelling Clavis Publicaties

De stichting heeft tot doel het uitgeven en doen uitgeven van publicaties op het gebied van de middeleeuwse architectuur, de beeldende kunsten en de kunstnijverheid en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De uitgaven van Clavis Publicaties zijn peer reviewed door een hooggekwalificeerde redactie die alle takken van de kunstgeschiedenis bestrijkt.

Beleidsplan 2018-2019 Clavis Publicaties

Dit beleidsplan van Clavis Publicaties omvat de beleidsjaren 2018 en 2019.

Drie zaken zullen ons de komende twee jaar met name bezighouden.
Clavis zal nog druk zijn met de afwikkeling van de Order and Confusion-productie. Dat betreft niet alleen het opvragen van de toegezegde subsidies, maar ook het samenstellen van een lesbrief en het vervaardigden van de toegezegde appendix met bronnenmateriaal bij deze omvangrijke publicatie.

In tegenstelling tot eerdere berichten, zal onze huidige voorzitter, Aart Mekking, zijn taken als voorzitter voorlopig voortzetten. Clavis zal daardoor niet actief op zoek hoeven te zoeken naar een vervanger.

Clavis Publicaties wil graag blijvend aan de wens uit het veld voldoen belangwekkende publicaties toegankelijker te maken voor een internationaal publiek, door deze in het Engels te publiceren. Het vinden van interessante papers of bijdragen aan wetenschappelijke congressen, die het verdienen een grotere verspreidingskring te krijgen, heeft dagelijks onze aandacht. Deze speurtocht heeft bij het schrijven van dit beleidsplan nog geen concrete projecten voor 2018/2019 opgeleverd.

Via de interactieve Clavis-website kunnen klanten direct bestellingen doorgeven (en betalen) en uitverkochte titels downloaden. Met deze website kan Clavis voorlopig vooruit. De Amerikaanse markt voor Engelstalige Clavis-publicaties wordt sinds 2017 bewerkt door ISD.

Facebook en Twitter zijn kanalen, waarmee Clavis ook in de komende jaren belangstellenden actief informeert over de producties, het verschijnen van nieuwe boeken en andere activiteiten kenbaar maakt.

Bestuur Clavis Publicaties

  • Prof. dr. Aart J.J. Mekking, voorzitter 
  • dr. Emanuel Klinkenberg, secretaris
  • Harmen Spreen, penningmeester 
  • Mirelle Nunes MA, bestuurslid 
  • dr. Jos Stöver, bestuurslid
  • drs. Raphaël Rijntjes, bestuurslid
  • dr. Jeroen Westerman, bestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.

Downloads

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018