Clavis als culturele ANBI

anbi.png

Clavis Publicaties is een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat er voor sponsoren, donateurs en eenmalige schenkers aantrekkelijke belastingvoordelen gelden. Neem voor meer informatie contact op met Aart Mekking, voorzitter Clavis: info@clavis-publicaties.nl.

Weergave van de officiële naam en de publieksbekende naam

Officiële naam: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst

Publieksbekende naam: Clavis Publicaties

KvK nummer: 41180680

Contactgegevens

Clavis Publicaties

info@clavis-publicaties.nl 

www.clavis-publicaties.nl

Doelstelling Clavis Publicaties

De stichting heeft tot doel het uitgeven en doen uitgeven van publicaties op het gebied van de middeleeuwse architectuur, de beeldende kunsten en de kunstnijverheid en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De uitgaven van Clavis Publicaties zijn peer reviewed door een hooggekwalificeerde redactie die alle takken van de kunstgeschiedenis bestrijkt.

Beleidsplan 2021-2022 Clavis Publicaties

Dit beleidsplan van Clavis Publicaties omvat de beleidsjaren 2021 en 2022.

Vanaf 1 maart 2021 heeft Aart J.J. Mekking, zijn taken als voorzitter na meer dan 40 jaar neergelegd. Zijn vervanger is Wendelien van Welie en zij zal de taken van Aart Mekking voortzetten. Deze periode zal onderzocht worden of het bestuur dient te worden uitgebreid en/of er een toekomstbestendige herschikking van taken moet plaatsvinden. 

Per 1 april 2021 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden, te weten Mathilde van den Bosch en Jip van Reijen. Zo gaat Clavis met een breed team de toekomst tegemoet.

Clavis Publicaties zal zich daarnaast de komende tijd bezig houden met het zoeken naar samenwerking in het veld met als resultaat het succesvol te laten verschijnen van nieuwe publicaties/titels. Onze publicaties zijn toegankelijk voor een breed geïnteresseerd publiek.

Via de Clavis-website kunnen klanten nog steeds direct bestellingen doorgeven en uitverkochte titels downloaden. Met deze website kan Clavis voorlopig vooruit. 

Via de social media-kanalen Facebook en Twitter blijft Clavis ook in de komende jaren belangstellenden actief informeren over de voortgang van producties, het verschijnen van nieuwe titels en andere nieuwsitems op het gebied van de middeleeuwen.

Bestuur Clavis Publicaties

  • dr. Wendelien van Welie, voorzitter 
  • dr. Emanuel Klinkenberg, secretaris
  • Harmen Spreen, penningmeester 
  • Mathilde van den Bosch RMA, bestuurslid
  • Mirelle Nunes MA, bestuurslid 
  • dr. Jos Stöver, bestuurslid
  • Jip van Reijen RMA, bestuurslid
  • drs. Raphaël Rijntjes, bestuurslid
  • dr. Jeroen Westerman, bestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.

Downloads

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018